Pubers kunnen plannen, als ze nut zien...

Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen en hun kamer niet kunnen opruimen, omdat ze nu eenmaal een 'puberbrein' hebben dat tot zulke dingen niet in staat is, kunnen dat excuus...

Verwijzing of direct toegankelijk

Vaak zien ouders zelf dat er iets nodig is voor het kind. Maar ook de leerkracht, fysiotherapeut, logopedist, revalidatiearts en/of kinderarts signaleren de noodzaak voor ergotherapie bij een kind.
Per 1 januari 2012 is ergotherapie direct toegankelijk (Direct Toegankelijk Ergotherapie – DTE). Hiervoor kunt u kiezen, u heeft dan geen verwijzing van een (huis-) arts nodig. Bij aanvang van de behandeling wordt een DTE-screening gedaan van 15 minuten. In dit gesprek worden de indicatie en contra-indicaties voor behandeling vastgesteld. Na afloop ontvangt de huisarts de uitslag van de DTE screening.
In sommige gevallen is er nog wel een verwijzing nodig:

  • als u een verzekering heeft van de CZ/OHRA of Delta Loyd
  • als u liever uw hulpvraag eerst met uw huisarts wilt bespreken
  • als u liever de DTE-screening wilt overslaan.

Op de verwijzing moeten de volgende gegevens vermeld zijn: de naam en geboortedatum van het kind, reden van de verwijzing, zorgverzekeringsnummer en burgerservicenummer.