Pubers kunnen plannen, als ze nut zien...

Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen en hun kamer niet kunnen opruimen, omdat ze nu eenmaal een 'puberbrein' hebben dat tot zulke dingen niet in staat is, kunnen dat excuus...

Vergoedingen

Ergotherapie wordt 10 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Verschillende zorgverzekeraars bieden vanuit hun aanvullende pakketten extra vergoeding. Op de website van Independer kunt u vinden welke zorgverzekeraars dat zijn. Behandelingen worden door Ergopret rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan horen wij dat graag uiterlijk 24 uur van te voren. Te laat afgebelde afspraken zullen bij de ouders in rekening worden gebracht. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf de ergotherapie behandelingen te financieren. Het NZA-tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2013 €15,42 per 15 minuten behandeltijd. Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een aan toeslag van €25,85 voor reiskosten in rekening gebracht. 

Persoonsgebonden budget

In sommige gevallen kan de hulp van de ergotherapeut ook vergoed worden via het persoonsgebonden budget (pgb) onder de noemer 'activerende' of 'ondersteunende' begeleiding.

Rugzak(Leerling Gebonden Financiering)

Kinderen met een beperking die naar een reguliere basisschool willen, krijgen geld in de Rugzak mee voor speciale voorzieningen. Samen met school beslissen de ouders waaraan ze dit uitgeven. De begeleiding van deze kinderen loopt via het Regionale Expertise Centrum (REC). Als het REC een ergotherapeut inschakelt, loopt de financiering via de Rugzak.