Pubers kunnen plannen, als ze nut zien...

Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen en hun kamer niet kunnen opruimen, omdat ze nu eenmaal een 'puberbrein' hebben dat tot zulke dingen niet in staat is, kunnen dat excuus...

Observatie

De ergotherapeut onderzoekt tijdens de eerste afspraken de aard en omvang van de problemen op een speelse manier, zodat uw kind een plezierige start maakt. Vaak worden ouders en leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarna wordt mondeling verslag aan de ouders gedaan en wordt een voorstel gedaan voor behandeling. Alleen als het nodig blijkt te zijn, wordt apart een gesprek met de ouders zonder kind erbij gepland. Op verzoek wordt een observatieverslag gemaakt.