Pubers kunnen plannen, als ze nut zien...

Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen en hun kamer niet kunnen opruimen, omdat ze nu eenmaal een 'puberbrein' hebben dat tot zulke dingen niet in staat is, kunnen dat excuus...

Evaluatie

Tijdens de behandeling wordt steeds bekeken of de behandeling aanslaat en of de doelen moeten worden bijgesteld. Bij afronding krijgen ouders en eventueel de verwijzer een eindverslag.
De resultaten van de ergotherapeutische behandeling zijn:

  • Ouder(s)/verzorger(s) en evt. andere gezinsleden hebben meer begrip voor belemmeringen en behoeften van het kind.
  • Het kind kan beter meedoen met activiteiten die het kind zelf wil doen of die thuis van hem worden verwacht.
  • De kwaliteit van leven binnen het gezin wordt verhoogd, door de toegenomen zelfstandigheid van het kind of doordat de zorg voor het kind makkelijker wordt.