Pubers kunnen plannen, als ze nut zien...

Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen en hun kamer niet kunnen opruimen, omdat ze nu eenmaal een 'puberbrein' hebben dat tot zulke dingen niet in staat is, kunnen dat excuus...

Behandeling

Een behandeling duurt doorgaans 30 of 45 minuten.
De behandeling kan bestaan uit:

  • het verbeteren van de schrijfvoorwaarden en/of het schrijven;
  • het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten: wassen en aankleden, veters strikken, een boterham smeren en snijden, kleuren, knippen e.d.;
  • het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zoals het verbeteren van de fijne motoriek, het verbeteren van de zithouding, de ontwikkeling van de voorkeurshand; het normaliseren van de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking) door het verminderen van een overgevoeligheid of ondergevoeligheid op het gebied van tast, zien, bewegen, gehoor e.d.;
  • het leren reguleren van de alertheid, het planmatig leren handelen en het verbeteren van het concentratievermogen.

Bij de behandeling van baby’s en jonge kinderen zijn de ouders aanwezig om te zien wat er gebeurt. Bij oudere kinderen kunnen de ouders aanwezig zijn om de huiswerkopdrachten te begeleiden en ons te informeren over thuis en school. Indien de situatie dit vraagt zal een huis- of schoolbezoek plaatsvinden.

Advisering:

Naast de behandeling geeft de ergotherapeut adviezen aan ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van uw kind. Ook geeft de ergotherapeut advies t.a.v. aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen die de zelfstandigheid kunnen vergroten. De ergotherapeut is op de hoogte van de voorzieningen die bestaan en de wijze waarop (en bij welke instanties) verschillende voorzieningen kunnen worden aangevraagd. Indien nodig kan de ergotherapeut de aanvraag van een voorziening verzorgen bij de betreffende instantie. De ergotherapeut adviseert het kind en zijn omgeving hoe het met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening om kan gaan.