Pubers kunnen plannen, als ze nut zien...

Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen en hun kamer niet kunnen opruimen, omdat ze nu eenmaal een 'puberbrein' hebben dat tot zulke dingen niet in staat is, kunnen dat excuus...

Aanmelding

Bij telefonische aanmelding stelt de ergotherapeut een aantal vragen. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt.
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van Directie Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE) start de eerste afspraak altijd met een kort gesprek. Deze screening hoort bij de DTE om contra-indicaties voor behandeling te checken en om de vraagstelling vast te leggen. Het gesprek wordt gerapporteerd naar de huisarts.
Als er een verwijzing aanwezig is wordt direct gestart met de observatie.