Pubers kunnen plannen, als ze nut zien...

Pubers die zeggen dat ze hun huiswerk niet kunnen plannen en hun kamer niet kunnen opruimen, omdat ze nu eenmaal een 'puberbrein' hebben dat tot zulke dingen niet in staat is, kunnen dat excuus...

Voor ouders

Ergopret richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar die door verschillende oorzaken worden belemmerd in het uitvoeren van dagelijkse handelingen waardoor ze problemen ondervinden. Zij kunnen zich hierdoor niet optimaal ontwikkelen op het gebied van bewegen, spel, zelfredzaamheid en (pre-)schoolse vaardigheden.
Er kan hierbij gedacht worden aan problemen met:

  • schrijven en tekenen
  • kleutervaardigheden (knippen en plakken)
  • aan- en uitkleden
  • prikkelverwerking / sensorische informatieverwerking (link naar achtergrondinfo)
  • planmatig handelen
  • aandacht en concentratie
  • ontwikkeling van de ruimtelijke oriëntatie
  • zitten
  • staan
  • voortbewegen

Met de inzet van ergotherapeutische behandelingen worden de problemen opgelost of verminderd. Het doel is dat kinderen met hun beperking zo zelfstandig mogelijk functioneren in de school- en/of thuissituatie.